DSCF9398.JPG
DSCF9386.JPG
Monterey_horizon.jpg
Half_circles_framed.jpg
IMG_6552.JPG
IMG_6493.JPG
IMG_6477.JPG
Georgia.png
DSCF7012.JPG
DSCF6576.JPG
DSCF6581.JPG
DSCF6584.JPG
DSCF6583.JPG
DSCF6578.JPG
DSCF6580.JPG
HeatRising.jpg
 Don't Touch My Face | Collage | 20 x 19

Don't Touch My Face | Collage | 20 x 19

 Dreaming | Collage and Ink | 8x11

Dreaming | Collage and Ink | 8x11

 Golden Tears | Collage and Ink | 9x7

Golden Tears | Collage and Ink | 9x7

 Continuous Cutting No. 2 | Collage | 16 x 14

Continuous Cutting No. 2 | Collage | 16 x 14

 Lone Star | Collage | 14 x 20

Lone Star | Collage | 14 x 20

 Top of the World | Collage on Screen print | 18 x 24

Top of the World | Collage on Screen print | 18 x 24

 Postwar World  | Collage | 8 x 11

Postwar World  | Collage | 8 x 11

 Snake Men | Collage and Ink | 10 x 14

Snake Men | Collage and Ink | 10 x 14

 Stomach Stairs | Collage | 8 x 13

Stomach Stairs | Collage | 8 x 13

 Watercolor Experiment No. 1 | Watercolor Pencil | 8 x 11

Watercolor Experiment No. 1 | Watercolor Pencil | 8 x 11

 What If? | Collage | 11 x 11

What If? | Collage | 11 x 11